Skolan för industriell teknik och management vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Industriell ekonomi med inriktning mot teknikbaserat entreprenörskap.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar entreprenörskap tillämpat på industriell och företagsbaserad omvandling med fokus på processer för uppstart och ledning av nya företag. Detta innefattar entreprenörskap och intraprenörskap, teknikbaserat entreprenörskap, utveckling av affärsmodeller samt innovationsledning inom olika branscher, företag och samhällsfunktioner.

Arbetsuppgifter

Inom utbildning innefattar anställningen huvudsakligen undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handledning av doktorander. Inom forskning förväntas lektorn driva egen forskning och aktivt arbeta för att finansiera denna. En viktig aspekt är att deltaga i utveckling av ämnet industriell ekonomi som helhet med bidrag av entreprenörskap i tvärvetenskaplig forskning och gemensamma undervisningsåtaganden. Dessutom ingår utveckling av institutionens övriga verksamhet samt ansvarstagande för fakultetsuppdrag vid universitetet. Lektorn förväntas även bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling och jämställdhet, mångfald och lika villkor. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Inom anställningen förekommer undervisning inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, uppvisat t.ex. genom publikationer i ledande tidskrifter och aktivt deltagande i konferenser inom ämnesområdet. Detta innefattar förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.
 • pedagogisk skicklighet, vilket inkluderar undervisning av hög kvalitet, och av betydande volym, på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2021-0072
Kontakt
 • Pernilla Ulfvengren, lektor, pernilla.ulfvengren@indek.kth
 • Helena Lundquist, HR (endast HR frågor), hellund@kth.se
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb