Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Institutionen för Byggvetenskap önskar anställa en doktorand för ett forskningsarbete om smarta digitala processer som stödjer återbruk av byggnadskomponenter och verkar för framtidens cirkulära och resurseffektiva husbyggnadsteknik. Huvuddelen av arbetet kommer att ske inom EU Horizon 2020-projektet ReCreate som skall utveckla ny kunskap och affärsmodeller för återbruk av betongelement i nya byggnader. Projektet är tvärvetenskapligt och som doktorand kommer du att samarbeta både med forskare från olika institutioner på KTH samt från tre andra universitet i Europa. Forskningsarbetet bedrivs också i nära samverkan med byggaktörer i Sverige.

Vi kommer att undersöka hur digitala ”taggar” på byggnadskomponenter och digitala byggnadsinformationsmodeller kan användas för att identifiera, spåra och samla data angående egenskaper och tillstånd hos byggnadskomponenter. Vi kommer även att utveckla arbetsprocesser som kan användas för att berika byggnadsinformationsmodeller med data genom hela kedjan från besiktning till återbruk samt metoder för att dela denna information. Miljövänliga och kostnadseffektiva metoder för att rengöra byggnadskomponenter för återbruk kommer också att undersökas.

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: lektor Kjartan Gudmundsson och Professor Folke Björk

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Avdelningen för Hållbara Byggnader erbjuder en stark forskningsmiljö som berör flera delar av den byggda miljön och som även erbjuder samarbete med världens främsta forskargrupper.
 • I doktorandens uppgifter ingår även att vara delaktig i avdelningens undervisning på grundläggande och avancerad nivå


Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en civilingenjörsexamen inom byggvetenskap eller motsvarande med fokus på husbyggnadsteknik,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.


Urval

Vi bedömer det som mycket meriterande har en stark bakgrund inom byggnadsinformationsmodeller och erfarenhet av C#/Python programmering eller visuell programmering för BIM. Ett magisterarbete inom relevant område är en fördel.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-1025
Kontakt
 • Kjartan Gudmundsson, lektor, kjartan@kth.se
 • Folke Björk, professor, folkeb@kth.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb