Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Miljögeologi.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar huvudsakligen geologi och geologiska processer i såväl jord som berg, men även strukturgeologi, tektonik och geofysik. Ämnet innefattar även kombinationen av flera i huvudsak recenta och exogena geovetenskaper av betydelse för anläggningsbyggande, vattenförsörjning, markplanering och tillgodogörande av geologiska resurser i samhället.


Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar i första hand undervisning på grundnivå och delaktighet i lärarlag på avancerad nivå där också viss delaktighet i forskning kan ingå. Arbetet inom grundutbildningen innebär att i nära samarbete med övrig personal planera (bl.a. schemalägga, bemanna, utforma examination och hantera kursweb), leda och genomföra kurser (t.ex. föreläsningar, seminarier, studiebesök, bedömning/betygssättning, handledning av projekt/examensarbeten och kursadministration) inom ämnesområdet huvudsakligen på grundnivå. Undervisningen på grundnivå bedrivs huvudsakligen på svenska.

Undervisningen omfattar även fältstudier, exkursioner och laborationer inom hydrogeologi/geologi, inklusive geofysiska undersökningar, på grund- och avancerad nivå. Undervisningen på avancerad nivå sker på engelska och inriktas främst på svensk geologi och geologisk terräng och geofysiska undersökningar för tekniska tillämpningar. Att initiera och utveckla ny verksamhet inom grundutbildningen (t.ex. genom samarbete med andra skolor och program på KTH) kan också bli aktuellt. Arbetsuppgifterna kan också innefatta programansvar och/eller studierektorskap.

 

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet, innefattande förmåga att föreläsa för grupper av olika storlek och handleda studenter i projekt och examensarbeten. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet och bredd inom ämnet av relevans för anställningens innehåll, innefattande kunskaper och fälterfarenheter från svensk, geologisk terräng, geologiska materialens tekniska egenskaper, tillgodogörandet av geologiska resurser i samhället samt om studier med geofysiska mätmetoder.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • forskarexamen inom för kursverksamheten relevant område.

 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-2187
Kontakt
 • Maria Malmström, +46 8 790 87 45
 • Luigia Brandimarte, +46 8 790 86 95
Publicerat 2021-12-22
Sista ansökningsdag 2022-02-14
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb