Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Transportvetenskap

Vid avdelningen för transportplanering bedrivs forskning och utbildning i planering av järnvägssystem. Syftet är att förbättra förutsättningarna för järnvägen och gods- och persontrafikens konkurrenskraft för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi söker en doktorand som är intresserad av att tillämpa kvantitativa metoder för att utforska potentialerna för resande med höghastighetståg och flyg i Sverige för inrikes och internationella resor.

Under de senaste åren har ett växande antal forskare och praktiker gått från att analysera konkurrensen mellan höghastighetståg och flygtrafik till att analysera relationen ur ett integrationsperspektiv. En integrerad höghastighetståg-flygresa kan definieras som en enda komplett resa med ett snabbt och smidigt byte mellan transportsätt. Olika lösningar för integration av höghastighetståg och flygtransporter skulle kunna implementeras, allt från mycket grundläggande integration till mer sofistikerade system som inkluderar integration av bagagehantering, bokning/prisintegration, etc.

Doktoranden förväntas utforska potentialerna (efterfrågan och resenärsvärderingar, sociala fördelar mm.) med höghastighetståg-flygintegration för internationella och inrikesresor i Sverige genom att tillämpa olika kvantitativa metoder med ett fokus på diskreta valmodeller. Resultaten kan användas för att dra slutsatser om den verkliga attraktiviteten hos det integrerade höghastighetståg-flygalternativet för inrikes- och utrikesresor i Sverige.

Handledning: Universitetslektor Oskar Fröidh och postdoktor Mohammad Maghrour Zefreh föreslås som handledare. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha god analytisk förmåga och en masterexamen (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för forskningen, såsom transportvetenskap. Kunskap inom järnvägstrafik, statistisk analys, valmodeller och resenärsvärderingar är meriterande. Det är även meriterande att behärska svenska väl i tal och skrift då språket krävs i det dagliga arbetet. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-1342
Kontakt
 • Erik Jenelius, erik.jenelius@abe.kth.se,08-7908032
 • Oskar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se,08-7908379
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-29

Tillbaka till lediga jobb