Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Vid avdelningen för transportplanering bedrivs forskning och utbildning inom planering av järnvägssystem. Målet är att förbättra järnvägens förutsättningar och konkurrenskraft inom gods- och persontrafik för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi söker en doktorand som är intresserad av att förbättra och vidareutveckla matematiska metoder för kapacitetsanalys.

Kapacitetsanalys syftar till att estimera den mängd tågtrafik som kan trafikera en viss infrastruktur och analysera möjliga förbättringar av banans kapacitet. Det finns flera olika metoder för att analysera kapaciteten men en vanlig metod som används i Sverige idag är tidtabellskompression. Den metoden har en del brister som det tidigare forskningsprojektet KAIN har arbetat med. Nu pågår projektet KAIN 2 som finansieras av Trafikverket med målet att fortsätta den metodförbättring och –utveckling som påbörjades i KAIN. Detta doktorandprojekt är en del av KAIN 2 och som doktorand kommer du arbeta med fortsatt metodutveckling för exempelvis stationsanalys och hantering av enkelspår, samt använda metoden för att analysera kapacitetsutnyttjandet på det svenska järnvägsnätet.

Handledning: Universitetslektor Oskar Fröidh och postdoktor Ingrid Johansson föreslås som handledare. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha god analytisk förmåga och en masterexamen (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för forskningen, såsom transportvetenskap. Kunskap inom järnvägstrafik, programmering, och MATLAB är meriterande. Det är även meriterande att behärska svenska väl i tal och skrift.

I projektet används infrastrukturdata som är säkerhetsklassad. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du därför klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Efter behörighetskraven kommer vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-1344
Kontakt
 • Erik Jenelius, erik.jenelius@abe.kth.se,08-7908032
 • Oskar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se,08-7908379
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-29

Tillbaka till lediga jobb