Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Stadsbyggnad med inriktning mot rumslig analys.

Ämnesbeskrivning

Stadsbyggnadsämnet omfattar såväl teori- och metodutveckling som forskning om stadsbyggnadspraktiken med nära koppling till fysisk planering. Inriktningen omfattar rumslig urban analys, stadsformsanalys, urbanmorfologi, space syntax och modellering. Ämnet hör hemma inom arkitektur och handlar om att utveckla kunskap om städer och orter, framför allt om hur byggda strukturer och artefakter påverkar människors vardag, livsvillkor och hållbar utveckling. Ämnet är disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt och integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning.

Undervisning avser medverkan på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom arkitektur och stadsbyggnad. Examinatorsansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår. Även utbildningsledande uppdrag såsom programansvar kan vara aktuellt.

Forskningen avser utveckling och tillämpning av ämnesområdet, vilket inkluderar teorier och metoder i utvecklingsarbete och gestaltning inom stadsbyggnad med en bred teoretisk och metodologisk ansats.

Lektorn förväntas självständigt driva forskningsprojekt, söka externa anslag samt bidra till forskarmiljön, etablera nya- eller utveckla samarbeten med olika kompetenser inom och utanför institutionen, nationellt och internationellt, inklusive tvärvetenskapliga sammanhang. Externa aktörer är exempelvis offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle eller enskilda aktörer.

Både inom forskning och undervisning kan anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, detta inkluderar förmåga att självständigt och i samarbete söka och erhålla externa medel för och driva forskningsprojekt.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, detta inkluderar erfarenhet av undervisning på flera nivåer inklusive handledarskap inom forskarutbildningen och utbildningsledning, samt förmåga att i undervisning relatera till samtida utmaningar inom arkitektur-, stadsbyggnads- och planeringspraktiken samt till teoretiska och metodologiska frågor.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmåga att samverka med det omgivande samhället, särskilt i tvärdisciplinära och tvärsektoriella sammanhang, och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • administrativ skicklighet.
  • samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0136
Kontakt
  • Katja Grillner, Professor, +4687908549,katja.grillner@arch.kth.se
  • Margaux Calissendorff, HR, ABElarartillsattningar@abe.kth.se
Publicerat 2023-04-05
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb