Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Arbetet kommer att bedrivas på KTHs centrala campus, vid avdelningen för Elektromagnetism och Fusionsfysik (EMF), vid Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap (EECS). Inom avdelningen verkar forskningsgrupper i elektromagnetisk fältteori, antenndesign, diagnosmetoder för elektriska isolationsmaterial, elkraftteknik, elektromagnetisk kompatibilitet och fusionsplasmafysik. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen har många forskningssamarbeten med partners över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Forskningsgruppen för elektromagnetisk fältteori söker nu en doktorand inom elektromagnetisk fältteori för medicinska tillämpningar. Projektet syftar till att från ett teoretiskt perspektiv utvärdera och utveckla en icke-invasiv metod för att stimulera aktivitet i hjärnvävnaden med hjälp av guldnanopartiklar (GNP). Metoden är avsedd att användas för behandling av patienter med neurologiska störningar, såsom främst Parkinsons sjukdom, men det finns även andra möjliga användningsområden. De existerande metoderna för hjärnstimulering har flera viktiga begränsningar, såsom behov av kirurgiska ingrepp, begränsad miniatyrisering, dålig upplösning och att det går ej att övervaka eller stimulera ett tillräckligt antal neuroner. Det långsiktiga målet för den föreslagna forskningen är att skapa en portabel icke-implanterbar adaptiv neurostimuleringsanordning för hjärnsjukdomar. Projektet bygger på tidigare forskningsarbete av huvudhandledaren, om teori och simuleringsmetoder för att studera signalutbredning och energiabsorption i GNP-behandlad cancervävnad.

Anställningen som doktorand innefattar analys och vidareutveckling av elektromagnetisk fältteori för att identifiera potentiella nya lösningar, samt verifiering främst genom numeriska simuleringar, men även experimentell verifiering av prototyper kan bli aktuellt.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Docent Mariana Dalarsson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns även ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör även ha god förståelse för elektromagnetisk fältteori.
Kunskaper inom något av följande :vågledarteori, spridningsteori, elektromagnetiska beräkningar och simuleringsverktyg kommer ses som meriterande.  

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på Sektionens webbsida

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag och försäljare av platsannonser

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, senast hösten 2024
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0566
Kontakt
 • Docent Mariana Dalarsson, mardal@kth.se
 • Patrick Sjöstedt HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-09

Tillbaka till lediga jobb