Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Vi söker en motiverad person med stort intresse för medicinteknisk forskning, som vill arbeta i en tvärvetenskaplig forskarmiljö på KTH och Karolinska Institutet (KI), med nära anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset. Doktorandtjänsten utlyses inom det gemensamma KI-KTH doktorsprogrammet Medicinsk Teknologi (Link), vilket innebär att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid båda universiteten och sedan har möjlighet att ansöka om en gemensam doktorsexamen (joint degree). Doktorandens hemuniversitet och huvudsakliga arbetsplats blir KTH - Institutionen för medicinteknik och hälsosystem.

Vi bedriver forskning om biomekanisk avbildning och modellering för att förbättra diagnosticering och behandling samt förebygga olika typer av skador och sjukdomar. Det här projektet syftar till att utveckla nya avbildnings- och modelleringstekniker för att förebygga samt bättre kunna diagnosticera och följa upp förlossningsskador hos både mamma och barn. Projektet har speciellt fokus på förlossningar med sugklocka, då det finns belägg för att både kvinnan och barnet har högre risk för att skadas om sugklocka används. Forskningen innefattar utveckling av experimentella och numeriska metoder samt sekvenser och bildbehandling för ultraljudselastografi (shear wave elastography) för förbättrad bedömningen av förlossningsskador på moderns bäckenbottenmuskulatur och barnets hjärna.

Personer med ingenjörsutbildning inom medicinteknik, teknisk fysik eller motsvarande samt med forskningsintressen inom medicinsk avbildning är välkomna att söka tjänsten. Vi söker en självständig, strukturerad och ansvarsfull person med god samarbetsförmåga.

Forskarutbildningsämne: Medicinsk Teknologi 

Handledning: Professor Matilda Larsson (KTH), PhD Lotta Herling (KI), PhD Emilia Rotstein (KI), Docent Gunilla Ajne (KI) och Lektor Xiaogai Li (KTH) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Hjälp med att flytta och installera sig i Sverige och på KTH.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • bidra till en tvärvetenskaplig och inkluderande forskningsmiljö

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2024-0414
Kontakt
 • Matilda Larsson, +4687904823
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-04

Tillbaka till lediga jobb