Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för farkost och flyg är en del av skolan för teknikvetenskap vid KTH. Vår forskning är inriktad mot farkoster och fordon samt system kring farkoster och innefattar allt från undervattensteknik till rymd. Den aktuella tjänsten kommer att vara baserad inom forskargruppen marina system.

Arbetsuppgifter

Två postdoktorandtjänster utlyses på institutionen för farkost- och flyg under handledning av professor Jakob Kuttenkeuler (https://www.kth.se/profile/jakob) och biträdande lektor Ivan Stenius (https://www.kth.se/profile/stenius).

Projekten finansieras huvudsakligen av det nyligen bildade Swedish Maritime Robotics Center (SMaRC) som i sin tur finansieras av Svenska Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som ett Industrial Research Center. Fokus ligger på tre områden: Havsbaserad produktion, samhällsskydd och miljöövervakning inklusive utforskning av outforskade marina miljöer. SMaRC kommer att utveckla teknik för ökad autonomi och uthållighet av marina robotar (typiskt betecknas dessa som AUV eller ROV) för att minska beroendet av stödfartyg och därigenom drastiskt minska de operationella kostnaderna.

SMaRC samlar forskare, specialister och slutanvändare från KTH, FOI, SAAB, MMT, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. KTH, Saab och Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att ansvara för de flesta av den tekniska utvecklingen. MMT har 40 års erfarenhet av undervattensverksamhet för havsproduktion samt säkerhetsapplikationer. Institutionen för Industriell ekologi vid KTH är djupt involverad i forskning kring blå tillväxt (havsbaserad produktion av alger) i t.ex. SeaFarm-projektet. Forskning kring miljö- och klimat vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet kräver data från otillgängliga områden i polarhaven som är av erkänd betydelse för det globala klimatsystemet, och som kan vara tillgängliga via endast autonoma undervattensfarkoster. Slutligen är Saab en stor leverantör av undervattensteknik för både civila och militära tillämpningar.

Forskningen för dessa två postdoktjänster är fokuserad på att utveckla testbäddar för forskningsrobotar till två huvudkategorier; 1) maritima robotar med lång räckvidd och kapacitet att navigera i okända och tuffa miljöer; samt 2) små och kostnadseffektiva maritima robotar som är utformade för att utföra avancerade uppgifter och manövrar i någorlunda kända miljöer. Vi söker en postdoktorand för varje kategori så ange och motivera den kategori som i första hand är av intresse.

Du kommer att delta i att bygga upp ett helt nytt forskningslabb och testbäddar (AUV), och som en del av SMaRC kommer du att tillhöra en tvärvetenskaplig forskargrupp och samarbeta med andra postdoktorander och doktorander från områden som robotik, undervattenskommunikation, elektroteknik, marin ekologi och biologi och polarvetenskap. Testbäddarna som skall utvecklas skall vara anpassade och instrumenterade för att uppfylla behoven hos de olika forskargrupperna inom SMaRC konsortiet. Arbetet kommer därför att ha en systemteknisk karaktär och innebär ett brett spektrum av uppgifter som elektronik-, mekanisk-, hydrodynamisk design, programmering, delhandledning av doktorander, samt planering och samordning av fältförsök samt bidra till att skriva vetenskapliga artiklar. Viss undervisning kan också vara en del av arbetet. Det kommer att finnas möjligheter för regelbundna resor till konferenser, workshops och havsförsök i realistiska förhållanden (t.ex. Östersjön, Svenska västkusten, Svalbard).

Kvalifikationer

Doktorsexamen, som tilldelas inom maskinteknik, farkostteknik, mekanik eller ett närliggande område (t ex flyg- och rymdteknik, teknisk mekanik, teknisk fysik) är ett krav. Den sökande ska ha erhållit doktorsexamen senast tre år innan datum för den sista ansökningsdagen. Meriter är relevant examensarbete, det vill säga inom området maritim robotik, samt internationell erfarenhet och goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt). Meriter är också bra svenska språkkunskaper (muntliga och skriftliga). Den sökande bör ha ett starkt intresse för tillämpad forskning och utveckling samt experimentellt fältarbete. Positionen kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, samt att samarbeta inom projektet med andra doktorander och postdoktorander. Stort värde kommer att läggas på personliga egenskaper i utvärderingen.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format:

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-0750
Kontakt
  • Ivan Stenius, biträdande lektor, 070-288 82 63, stenius@kth.se
  • Jakob Kuttenkeuler, professor, 070-346 42 40, jakob@kth.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-05-11

Tillbaka till lediga jobb