Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Samhällsplanering och miljö

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Geoinformatik, vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, ansvarar för både forskning och utbildning inom området geografisk informationsteknologi (GeoIT). Geoinformatik, eller GeoIT, behandlar tekniker för insamling, lagring, visualisering, analys och presentation av geografiska data. Forskningen på avdelning för Geoinformatik är inriktad på metodutveckling och applikationer för GeoIT inom områden som hållbar urban/regional planering, miljöövervakning, brottsanalys och folkhälsa. Avdelningen för Geoinformatik är ansvarig för GeoIT-inriktningen inom Samhällsbyggnadsprogrammet och för masterutbildningen inom Geodesi och Geoinformatik. Avdelningen erbjuder också GeoIT-kurser till avdelningar som Stads- och Samhällsplanering och Fastighetsekonomi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Geoinformatik

Kandidaten till licentiattjänsten förväntas genomföra ett forskningsprojekt med titeln "Sentinel-1 SAR och Sentinel-2 MSI Data för Urban Change Detection med Deep Learning’ under överinseende av projektledaren.

Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla innovativa och robusta metoder och algoritmer som använder multitemporal jordobservation (EO) uppgifter i allmänhet, Sentinel-1 SAR och Sentinel-2 MSI data i synnerhet för urbanisering övervakning till stöd för en hållbar stadsutveckling.

Uppgifterna och ansvaret omfattar algoritmutveckling, bildbehandling, klassificering och förändring upptäckt, författande av rapporter, vetenskapliga artiklar samt licentiatuppsats.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: licentiat

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Anställningen kräver en Masterexamen i geomatik, elektroteknik, datavetenskap, eller andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner. Den sökande måste ha god kunskap i bildbehandling, mönsterigenkänning, maskininlärning och dokumenterade kunskaper i programmering för att genomföra relevanta metoder och tekniker inom Java och / eller C ++. Förmåga att utforma, genomföra och testa algoritmer för bearbetning och klassificering av satellitbilder är av stor vikt för anställningen.

Tidigare professionell erfarenhet av att utveckla mjukvara för utveckling av bildbehandlingsprogram är en särskild merit.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina intressen och hur relaterar de till dina tidigare erfarenheter och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument max 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1744
Kontakt
 • Yifang Ban, Professor, yifang.ban@abe.kth.se 08 - 790 86 48
 • Ida-Maria Bruhn, HR-handläggare, hr-som@abe.kth.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tillbaka till lediga jobb